Miljögestaltning

Gestalta handlar om att skriva så att läsaren får bilder i huvudet. Exempel:

Information: En vacker blomma.

Gestaltning: Rosen stäcker sina kronblad mot himlen, solen ler åt prakten.

Gestalta en försommardag. Var försiktig med adjektiv och håll dig kort, högst två rader.

[tags]skrivövning, skrivövningar, gestaltning, miljögestaltning, gestalta, skrivtips, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och Intressant