Gestalta

Gestaltning är a och o i prosa dvs noveller, kåserier, romaner osv. Det handlar om att skapa bilder i läsaren huvud istället för att berätta, informera.

Exempel på info: Rummet är fult.

Exempel på gestaltning: Tapeterna hänger snett och har släppt på vissa ställen. Golvmattan har fläckar av obestämt ursprung och doften av instängdhet ligger tung. Inget rum Eva skulle vilja hyra.

Gestalta en vårdag och tänk på att all gestaltning bör vara kort, helst ett bildtalande uttryck, en eller ett par meningar.

[tags]skrivövningar, skrivtips, skrivövning, vårvinter, vår, vårdag, gestalta, gestaltning, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och på Intressant