Gestalta fem saker och skriv en hösttext

Gestalta höst, nedstämdhet, dimmigt, jordigt och gammal. Skriv sedan en kort prosatext där detta igår.

Högst 4 000 tecken inklusive mellanslag.

 

Intressant?