Gestalta handlar om att måla upp bilder i läsarens huvud istället för att informera och skriva på näsan.

Info: Emma är glad.

Gestaltning: Emma skrattar, skuttar runt och ler med hela ansiktet.

Övning: Gestalta ensamhet, glädje, sorg, semesterstugan och en sommarpark.

[tags]gestaltning, gestalta, skrivövning, skrivtips, skriva, skrivande, författande[/tags]och på Intressant