Låt din favoritgata, väg eller stig komma till tals och skriv ner dess tankar i jag-form och nutid. Högst 5 000 tecken inklusive blankslag.

[tags]skrivövning, tanka, inre dialog, skrivande, författande[/tags] och på Intressant.