Skrivövning: Marsdikt av flera haiku

Skriv en dikt bestående av minst tre haikuer (5, 7, 5) och högst fem om mars, ljuset, kvinnodagen, marskatter eller fackföreningen.

Lägg gärna upp resultatet av ditt övande i SkrivarSidans avdelning i medlemsforumet för de här skrivövningarna. Lycka till!

[tags]dikta, haiku, mars, skrivövningar, skrivtips, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och Intressant