Metadikt

Skriv en orimmad dikt om att dikta dvs metadikt eller om den dikt du vill skriva men ännu inte lyckas få nedtecknad.

Högst tre strofer med fem rader i varje.

[tags]skrivövningar, skrivtips, skrivövning, dikta, metadikt, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och på Intressant