Skriv en dikt som ska innehålla metaforer för vår, födelse och himmel. Högst tre strofer med fyra rader i varje.

Dela gärna med dig av dina övningar i en kommentar!

[tags]skrivövning, skrivövningar, skriva, skrivande, författande, metafor, metaforer, vår, födelse, himmel[/tags] och på Intressant.