Skriv skrivdagbok i minst sju dagar dvs ta minst en kvart om dagen då du skriver ner allt som kommer för dig utan att du censurerar dig själv, läser eller redigerar texten. Låt dagboken ligga till sig i ca en månad innan du öppnar den och läser vad du skrivit. Leta efter en röd tråd, en konflikt, en inledning eller en mening som du använder för att skriva ett utkast till en novell. Högst 5 000 tecken inklusive mellanslag.

[tags]skrivövning, dagbok, novell, skrivande, författande, skriva[/tags] och på Intressant.