Bilder liksom musik inspirerar oss ofta till att skriva. Skriv en orimmad eller rimmad diktstrof (vers) till minst tre av följande bilder. När du är färdig ska du ha en dikt med tre eller fler strofer. Dela gärna med dig av slutresultatet i en kommentar!

Tomteland
Bild 1

Svart katt
Bild 2


Bild 3


Bild 4


Bild 5


Bild 6

[tags]skrivövning, skrivtips, skriva, skriv, författa, dikta[/tags] och på Intressant.