Skriv en dikt om att dikta

Skriv en rimmad eller orimmad metadikt dvs en dikt om att dikta utan att använda följande ord eller böjningar av dessa: Dikt, dikta, lyrik, poesi, skriv, poet.

Högst sex verser med sex rader i varje.

 

Intressant?