Dialog mellan fredsängeln och krigsivraren

Skrivövning: Skriv om mötet mellan fredsängeln och krigsivraren

Skriv en dialog om mötet mellan ljuset och mörkret, värme och kylan, dumheten och klokheten eller fredsängeln och krigsivraren.

Tänk på att dialog inte enbart innehåller repliker. Parterna bör också agera, reagera på det som sägs och händer, och tänka.

Höhst 4 500 tecken inklusive mellanslag.

 

***********

Intressant?