Skriv en tanka, 31 stavelser spridda på fem rader (5-7-5-7-7), om oktober, höstdepression, affärerna/avhoppen i regeringen, Mona Sahlin, bokmässor eller böcker.

Dela gärna med dig av ditt övande i en kommentar!

[tags]tanka, versmått, skrivövning, skrivande, skriv, författande, skrivtips[/tags] och på Intressant.