Skrivövning

Ta en av dina dikter, eller skriv en ny, och skriv om den som haiku, tanka, sonett, epigram, terzin, fornyrdislag, alexandrin, hexameter och blankvers. Självklart måste du skriva om dikten för att anpassa den till de olika versmåtten.

[tags]skrivövning, skrivtips, skriv, skrivande, författa, dikta, versmått[/tags]och på Intressant