Skrivövning: Upprepning
Skriv en dikt med tre strofer och fem rader/strof där varje rad börjar med höst, färger, finanskris, robotar eller SkrivarSidan. För att upprepningen ska fungera bör du vara kreativ och se till att det inte blir tjatigt.

[tags]skriv, skriva, skrivande, skrivövning, skrivtips, dikta[/tags]och Intressant