Vårvinter-haiku

Vårvintern börjar smyga sig uppför vårt avlånga land. Skriv en haiku (5-7-5) om vårvinter, mars, snösmältning, jordbävning eller karikatyrer.

[tags]skrivövningar, skrivtips, skrivövning, vårvinter, haiku, dikta, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och på Intressant