I dialog är hjärnan van vid och lägger knappt märke till ord som “sa”, “sade”, “svarade”, “frågade” och “replikerade” Men ”skrika”, “skrek”, “stöna”, morra”, “snyfta” klaga”, ”jämra sig” och liknande drar till sig hjärnans uppmärksamhet och bör därför undvikas. Låt istället personerna agera så att läsaren förstår vad de känner dvs gestalta.

[tags]skrivtips, skriva, skrivande, författande, dialog[/tags] och på Intressant.