Skrivtips

Uppställningen av en dikt är inte slumpmässig även om det kan se ut så för ett otränat öga. Radbrytningen, användningen av skiljetecken och versaler eller inte markerar en paus och rytmen i en dikt. Att använda versal, stor bokstav på första ordet i varje rad blir alltså paus plus paus dvs en låååång paus. Det ger lätt en staccatoliknande, stötig, rytm. Detsamma gäller kommatecken före radbrytning. Överhuvudtaget så har flitigt användande av skiljetecken, tankestreck, tre punkter osv en förmåga att låsa in dikten och inte öppna upp den för läsaren.

Läs din dikt högt för dig själv för att lyssna in rytmen. Med träning övar du upp ditt gehör.

[tags]skrivtips, dikta, rytm, uppställning, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och Intressant