Ta och ge kritik

Ta och ge kritik. Ska genast erkänna att jag tidigare haft svårt för att ta kritik. Jag har tagit den personligt och blivit sårad djupt i mitt innersta. Typiskt kvinnligt skulle kanske någon säga. Många anser att kvinnor inte kan ta kritik på rätt sätt. Min erfarenhet som kurs- och cirkelledare säger mig att män inte är ett dugg bättre.

När jag började skiva fick jag snabbt lära mig att både ge och ta kritik. Mycket av tiden på kurser och i cirklar går åt till att läsa varandras texter, säga vad man tycker är bra och hur man kan ändra det som är mindre bra. Konstruktiv kritik med andra ord. Det är den som hjälper och inte stjälper.

Kritik som bara går ut på att ta ner en människa eller text leder nästan aldrig till en förändring till det bättre. Den som kritiseras kommer i försvarsställning och kan inte ta till sig det man säger.

Konstruktiv kritik

När du låter andra läsa dina texter ska du tacksamt ta emot all kritik och respons du får. Från vänner, tidningsredaktörer, lektörer och andra kurs- och cirkeldeltagare. Det är genom att tillämpa de förslag till ändringar du får som du utvecklas till en bättre skribent/författare.

Den positiva kritiken ska du ta till dig och plocka fram de dagar du tror du inte kan skriva en enda vettig rad!

När du ger kritik ska du alltid försöka hitta något positivt att först peka på. Det kan ibland vara svårt men går om du verkligen anstränger dig. Om du inte kan komma med förslag på förändringar eller lösningar på det du ogillar, ska du hellre hålla tyst.

Ge och ta kritik är en konst. Din kritik ska enbart syfta till att hjälpa. Kritik bara för att du kanske ogillar ämnet är ointressant. Då blir den svår att ta emot.

Skrivguide – prosa, lyrik och film