Den 9 mars 2010 startar jag en ny kurs på SkrivarSidan för dig som är intressera av att lära dig skriva dikter.

Kursinnehåll:

1. Kom igång och dikta!

2. Metaforer, bildens betydelse i dikten

3. Rytm med hjälp av ord och stavelserim

4. Versmått

5. Ska en dikt förstås?

6. Rimmad dikt

7. Hur kan jag bli publicerad?

Kursinnehåll:

1. Kortnovellens grunder

2. Planering, synopsis och att samla fakta

3. Konflikten, temat, känslor och kritik

4. Personteckning och gestaltning

5. Miljögestaltning

6. Skriva dialog

7. Tidsformer (tempus) och berättarperspektiv

8. Hur kan jag bli publicerad?

Båda kurserna är på distans via e-post. Du kan anmäla dig till kurserna på SkrivarSidan.

Uppdatering: Nya kursstarter är den 8 oktober 2011.

Fler bloggar om skrivande, skriva, författande, dikter, dikt, lyrik, poesi, noveller och på Intressant.