Gestalta äppeldoft

Foto: Iréne S Räisänen

Gestalta äppeldoft

Gestalta oktober, äppeldoft, ilska, glädje eller rättsröta.

Högst 40 ord.

Fler skrivövningar!