Skriv 100 positiva ord om Södertälje

Foto: Iréne S Räisänen

Skriv 100 positiva ord om Södertälje. Du som bor i kommunen vet hur vacker Inre Maren är och hur gärna Södertäljeborna sitter på bryggorna i solen. Bor du inte i kommunen men har en uppfattning om vår härliga kommun – skriv. Men kom ihåg att det ska vara det som är bra du ska skriva om. Det mindre bra har det redan skrivits tillräckligt om.

Rubriken ingår inte i antalet ord.

Jag skänker ett exemplar av min senaste haikusamling Släck inte elden till den 100-ordning jag tycker bäst beskriver Södertälje. Vinnaren utses den 2 juni 2015.

Fler Skrivövningar

Mer om Södertälje