Skriv en junidikt

Skriv en junidikt där du inte använder juni, sommar, midsommar, grönt eller blomma eller böjningar på dessa. Dikten ska inte rimma.

Högst fem strofer med tre rader i varje.

Fler skrivövningar