Skriv en sommarvisa

Foto: Iréne S Räisänen

Skriv en sommarvisa

Skriv en sommarvisa på melodin Sommaren är kort.

Högst tre verser plus en refräng som kan återkomma så många gånger du själv önskar.

Fler skrivövningar!