Skriv en tanka om att vara på flykt

Skriv en tanka om att vara på flykt. Hur du tolkar det är upp till dig. Det kan t.ex. vara människor på flykt undan krig, flykt från dig själv, från någon närstående eller en inre flykt.

En tanka ska inte rimma, den ska bestå av 5 rader och första raden ska innehålla 5 stavelser, andra raden 7 stavelser, tredje raden 5 stavelser och de båda sista raderna 7 stavelser var.

Dela gärna med dig i en kommentar!

Mer om versmått

Fler skrivövningar