Skrivövning

Skriv en tanka om frihet

Skriv en tanka (5, 7, 5, 7, 7) om mänskliga rättigheter, fördomar, orättvisor, diktande eller frihet.

Fler skrivövningar!