Oavsett om du skriver prosa eller lyrik så är det användbart att arbeta med kontraster. Ställ svart mot vitt, ljus mot mörker, öppet mot slutet, glädje mot sorg, liv mot död, mjukt mot hårt osv. Sannolikt finns det någon form av kontrast i varje skönlitterär text. Tänk på hur det används när du läser och du lär dig hur du kan använda det.

Skriv en dikt där sista raden utgör en kontrast till det föregående. Högst tre verser med fem rader i varje. Rimmat eller orimmat är upp till dig.