Skrivövning: Gestalta det du ser

Foto: Iréne S Räisänen

Gestalta dvs visa istället för att berätta vad du ser på bilden.

Gestalta med 50 ord vad du ser på bilden.

Fler skrivövningar!