Miljögestaltning på en rad

Miljögestaltning på en rad

Gå ut och sätt dig i trädgården, på en parkbänk, på balkongen eller en sten i skogen. Se dig omkring och beskriv det du ser. Varför försiktig med adjektiven!

Skriv i 10 minuter utan att stoppa upp för att läsa eller redigera vad du skrivit. När du är färdig ska du minska ner texten till en rad på högst 20 ord.

Fler skrivövningar!

***********
Intressant?