Haikun är ett populärt versmått men inte alla vet att den är en utveckling eller förenkling av tankan. En tanka består av 31 stavelser utspridda på fem rader (5-7-5-7-7).

Snö

Skriv en tanka på temat snö utan att använda orden vinter, vit och kallt.

Skriv gärna in din tanka som en kommentar till det här inlägget.

Fler bloggar om Skrivande, Dikter och Poesi.