Är det viktigt att kalla sig poet?

Är det viktigt att kalla sig poet? – avsnitt 025 i Poetpodden

Bildtext: Annamaya Öhlund

Är det viktigt att kalla sig poet?

Är det viktigt att kalla sig poet? Det frågan svarar jag på mot slutet i det här avsnittet. Svaret är rätt givet men eftersom det är en fråga från en lyssnare i bloggen svarar jag.

Prenumerera på iTunes  / På Acast / På Soundcloud 

Jag läser min dikt Yttrandefrihet och berättar kort om den.

Som svar på en annan lyssnarfråga startar jag en serie på tre avsnitt om poesi i ett historiskt perspektiv. I det första tar jag upp den förkristna tiden världspoesi. Jag läser bland annat ett utdrag ur en dikt av Horatius.

Lyssnardikten Distanskurs står Annamaya Öhlund för. Du hittar fler av hennes dikter i Facebookgruppen Populär Poesi.

Läs merÄr det viktigt att kalla sig poet? – avsnitt 025 i Poetpodden

Pin It on Pinterest