Är det viktigt att kalla sig poet?

Är det viktigt att kalla sig poet?

Bildt: Annamaya Öhlund

Är det viktigt att kalla sig poet? Det frågan svarar jag på mot slutet i det här avsnittet. Svaret är rätt givet men eftersom det är en fråga från en lyssnare i bloggen svarar jag.

Prenumerera på iTunes  / På Acast / På Soundcloud 

Läs mer

Pin It on Pinterest