Kategori: Dikter

Kvinnodagen 2019

En och en, alla tillsammans för jämlikhet kampen fortsätter   © Iréne Svensson Räisänen Fler...

Läs mer

Författande

Orden på skärmen vingliga som skidspåren sjunde boken nu.   © Iréne Svensson Räisänen Fler av...

Läs mer

Sanningen

Sanningens minut mänskligheten tar sitt liv gräver graven nu   livets mirakel utdöd jorden...

Läs mer

Januari 2019

Jorden har feber upp, tö och ishalka, ner klimatet hämnas   © Iréne S Räisänen   Fler av...

Läs mer

Nyår 2018

Ett gammalt, ett nytt tack för allt och välkommen löften bryts tysta   © Iréne S Räisänen...

Läs mer

Traditioner

Dofter och smaker familj går före vänner tradition tynger förväntan förtar glädjen glömmer barnet...

Läs mer

Respektlöst

Drömmer om drömmen på respekt utan motkrav skjutvapen talar   © Iréne S Räisänen   Fler...

Läs mer

Varde ljus

Jorden vill ha ljus talar med himlavalvet månen tjuvlyssnar mörkret förstår deras språk tänder...

Läs mer
Läser in