Kristen som muslim

Kristen som muslim

 

Mammas lilla pojk

gick ut och kom aldrig hem

dog för sin tros skull.

 

© Iréne Svensson Räisänen