Om om vore om

kanske alltet var inget

tvärtom och inte

 

Text och bild: © Iréne S Räisänen

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 

Kanske ÄR SKRIVET PÅ VERSMÅTTET HAIKU.