Konkurrens

Någon frågade mig:
Är du inte rädd för konkurrens,
du som inget vet eller kan?

Och jag svarade:
Min enda konkurrent
är jag själv
och ingen ann!

© Iréne Svensson Räisänen
Tidigare publicerad i Aftonbladet

Mina böcker