Kontraster

Foto: Iréne S Räisänen

Kontraster

 

Lyser som en sol

avskydd och ovälkommen

men god att äta

 

© Iréne Svensson Räisänen

Läs fler av mina dikter!