Då jag gick ut
för att söka livet
upptäckte jag
att det är det
jag lever nu

© Iréne Svensson Räisänen
Tidigare publicerad i ”Aftonbladet”