En spricka i mars
morgonrodnadens färger.
Ljuset gör rentré!

 

Text & foto © Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 

Ljuset ÄR PÅ VERSMÅTTET HAIKU.