Hoppa till innehåll

Måla

Måla
Doppa handen i
gult, blått, vitt och grönt 
måla fram livet

© Iréne Svensson Räisänen (2021-04-10)

Om dikten

Kvinna med penna och papper i handen

För mig handlar senryun om skapande, den kreativa processen. Den är samtidigt en vårdikt.

AI om den kreativa processen

AI-robot

Den kreativa processen är ofta en komplex och flerskiktad procedur där du kan uttrycka dn inre värld och tankar genom konstnärliga eller innovativa metoder. Denna process kan innefatta flera steg, såsom inspiration, inkubation, evaluering och utförande.

Inspiration: Inspirationen är det initiala steget där nya idéer och känslor föds. Detta kan triggas av naturen, människor, konst, musik eller till och med en spontan insikt. Det är magin i att känna något djupt och önskan att uttrycka det.

Inkubation: Under inkubationstiden får idéerna mogna och utvecklas undermedvetet. Det är en vilotid där tankarna formar sig utan medveten ansträngning, ofta när du gör helt orelaterade aktiviteter.

Färgpalett

Evaluering: Efter inkubationen följer en kritisk fas där idéerna granskas och bedöms. Detta är viktigt för att avgöra vilka idéer som är genomförbara eller tillräckligt intressanta för att fortsätta arbeta med.

Utförande: Det sista steget är själva utförandet, där du konkretiserar dina idéer i fysisk form, vare sig det handlar om att skriva, måla, skapa musik eller utveckla en produkt. Detta kräver ofta både teknisk skicklighet och ett uthålligt engagemang.

Varje steget peppras med utmaningar och möjligheter till lärande, vilket gör den kreativa processen både frustrerande och oerhört givande. Det är i denna process som konstnärer och skapare ofta stöter på personlig utveckling och djupare förståelse för sitt arbete och sig själva.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Läs också

Läsa

Dikterna Vårtecken och Glöm inte, läs min samling av Vårdikter och se videon Fem vårdikter.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Måla om är skriven på versmåttet senryu.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×