Sanningens minut
mänskligheten tar sitt liv
gräver graven nu
 
livets mirakel utdöd
jorden snurrar vidare

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar
 

Sanningen är skrivet på versmåttet tanka.