Stress

Kurre på räcket
stressar snabbt i sig maten
Losec mot hörnet?

© Iréne S Räisänen

Fler dikter