Går det att lära sig författa? Mitt svar på den frågan  är ett rungande Ja. Det är en teknik, ett hantverk, som dom flesta av oss kan lära sig. Åtminstone till en viss gräns. För att bli författare krävs mer än så. (Ibland mindre, tycks det mig.)

Det går att lära sig gestalta och skriva dialog. Att bygga upp texten på konflikter som bör vara lösta när slutet kommer. Liksom det går att tillägna sig konsten att skriva en intressant inledning och att sluta i tid. (Fast med tanke på att dom utgivna böckerna blir allt tjockare verkar allt fler författare förlorat den kunskapen.)

Går det att lära sig författa?

Hur kan man då göra för att lära sig skrivandets hantverk? Gå en skrivarkurs, blir rätt naturligt mitt svar. När du sedan kan reglerna är du fri att bryta mot dom och hitta ditt eget språk, egen stil. Om du lyckas med det sistnämnda, vilket kan ta en hel livstid, är det troligt att du är författare.

Vem har sagt att det ska vara enkelt?

Du kan läsa hur du gör i Skrivguide – prosa, lyrik och film.

Uppdaterad med bild och SEO den 9 september 2017