April-tanka

Skriv en tanka (31 stavelser på fem rader 5, 7, 5, 7, 7) om april, vårtecken, trandans, gängvåld eller jordskred.

[tags]skrivövningar, skrivtips, skrivövning, tanka, versmått, aprildikt, dikta, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och på Intressant