Dialog mellan vinter och vår

Skriv en dialog om mötet mellan vinter och vår. Tänk på att låta dem agera, tänka, reagera på det som sägs och inte enbart prata.

Högst 4 500 tecken inklusive mellanslag.

Intressant?