Gestalta lycka och olycka

Gestalta en lycklig kvinna och en olycklig man. Gestaltning handlar om att visa istället för att berätta. Hur visar det sig att hon är lycklig? Hur får du läsaren att se framför sig att han är olycklig?

Högst 20 ord eller 100 tecken inklusive mellanslag.

 

**************
Intressant?