Skrivövning: Hösttanka/haiku

Skriv en dikt som består av två tankor och en haiku om hösten, september, tacksamhet, skuld eller räntor.

Dela gärna med dig av dina övningar i en kommentar!

[tags]skrivövning, skrivtips, skriva, skrivande, skriv, författande, haiku, dikta[/tags]och Intressant