Gör en intervju med en äldre person om du är ung och en ung om du är äldre om hur det är att vara gammal eller ung. Journalistik handlar om att besvara frågorna vad?, var?, när?, vem? och hur? samt gärna även varför?. Skriv sedan en artikel på högst 6 000 tecken inklusive mellanslag.

[tags]intervjua, artikel, journalistik, skrivövning, skrivande, skriv, författande, skrivtips[/tags] och på Intressant