Juni-tanka

Skriv en tanka (31 stavelser på fem rader 5, 7, 5, 7, 7) om juni, sommar, skolavslutningen, Sverige eller EU.

[tags]skrivövning, skrivövningar, versmått, tanka, dikta, skrivtips, skriv, skriva, skrivande, författande[/tags]och Intressant