Skriv en krönika om vad advent är eller inte är för dig. Andra förslag på teman: Vinter förr och nu, Mörker och ljus, Mitt Sverige eller Klimatförändringarna.

Högst 6 500 tecken inklusive mellanslag.

OBS! Med krönika menas här som det står i Wikipedia ”en litterär genre där ett faktiskt händelseförlopp refereras och kommenteras kronologiskt. Den kan vara skriven antingen på vers (exempelvis knittel) eller prosa.”

 

Intressant?