Skriv en dialog mellan augustimånen och kräftfiskaren

Skriv en dialog mellan augustimånen och kräftfiskaren, snigeln och trädgårdsodlaren eller döden och Gud.

Tänk på att dialog i en text inte enbart består av repliker utan också av reaktioner på det som sägs i form av inre dialog dvs tankar. Dessutom bör de som pratar agera och på ett sätt som för handlingen framåt.

 

***********

Intressant?